Металургія майбутнього починається з підручника. Студенти отримали повний комплект посібників XXІ століття.

Металургійна промисловість є однією з головних бюджетонаповнюючих галузей економіки України. Вітчизняні заводи — виробники кольорових металів сьогодні стабільно працюють, забезпечуючи велику кількість робочих місць. Для подальшого розвитку перспективної галузі потреба у фахівцях із виробництва кольорових металів тільки зростатиме. Тому й увага до підготовки кваліфікованих кадрів для галузі в держави відповідна.

Не випадково, підготовкою фахівців із кольорової металургії плідно займаються провідні вчені та науково-педагогічні кадри таких відомих вищих навчальних закладів, як Національна металургійна академія, що в Дніпропетровську, Запорізька державна інженерна академія і Донецький національний технічний університет.

Неабияку роль у фаховій підготовці студентів відіграє науково-теоретична та навчально-методична база. З метою поглибленого вивчення теоретичних основ і набуття необхідних навичок майбутніх фахівців колектив науковців згаданих вишів від 2006 року почав розробляти комплект підручників “Металургія кольорових металів”.

Так, результатом тісної співпраці спеціалізованих кафедр та авторського колективу вчених — Пожуєва В. І., Іващенка В. І., Червоного І. Ф., Грицая В. П., Смирнова В. О., Бредихіна В. М., Маняка М. О., Гольцової М. В., Ігнатьєва В. С. і Шевелева О. І. — стали підручники, що охоплюють основні етапи отримання кольорових металів, починаючи з рудної та вторинної сировини і закінчуючи рафінуванням та випуском товарної продукції.

Це фундаментальний навчальний матеріал із кольорової металургії, і, що особливо цінне, — перший у вітчизняній науково-педагогічній літературі системний виклад теорії і практики всього процесу виробництва кольорових металів.

У підручниках враховано принцип фундаменталізації освіти, сучасні вимоги до організації навчального процесу, і, зокрема, підготовки фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями з напряму “Металургія”.

Зважаючи на високий науково-теоретичний рівень та практичну цінність розробок, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує підручники для вищих навчальних закладів. Серія підручників “Металургія кольорових металів” складається з 8 томів: “Сировинні ресурси і виробництво”; “Збагачення руд кольорових металів”; “Теоретичні основи процесів кольорової металургії”; “Вторинна металургія кольорових металів”; “Металургія благородних металів”; “Металургія важких металів — технологія свинцю, цинку, міді та нікелю”; “Технологічне проектування у кольоровій металургії”.

Підручники добре ілюстровані, за змістом та викладом матеріалу відповідають кращим зразкам навчальної літератури, укладені відповідно до навчальних програм та галузевих стандартів освіти.

До сказаного варто додати, що, зокрема, Запорізькою державною інженерною академією підручники видано накладом, необхідним для якісного забезпечення ними студентів та для підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників підприємств.

Не зайве зазначити і таке: рішенням вчених Запорізької державної інженерної академії, Донецького національного технічного університету, Запорізького національного технічного університету та інших ВНЗ України комплект підручників “Металургія кольорових металів” рекомендовано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лишається побажати співавторам успіхів у досягненні визнання їхньої колективної праці на благо нашої країни та подальших творчих здобутків.

Микола КОЛЕСНИК,

доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України

http://www.ukrrudprom.ua

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий