В СУД НА ПРЕЗИДЕНТА. Как экс-глава райгосадминистрации Киевщины судился с Владимиром Зеленским

Верховний Суд України 4 лютого розглянув позовну заяву екс-голови Кагарлицької райдержадміністрації Київської області Віктора Коляди до Президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним та скасування Розпорядження Президента України від 06.09.2019 року,  повідомляють «Украинские ведомости».

Суть справи.

Віктор Коляда звернувся до Верховного Суду із позовною заявою до Президента України Володимира Зеленського, в якій просив визнати неправомірним та скасувати Розпорядження Президента України від 06.09.2019 року про його звільнення з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області та зобов`язати Президента поновити його на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області.

Розпорядження Президента України

Про звільнення В. Коляди з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області

Звільнити КОЛЯДУ Віктора Миколайовича з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ, 6 вересня 2019 року, № 315/2019-рп

ПОЗИЦІЯ СУДУ

Згідно з частиною четвертою статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України) Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів передбачені статті 266 КАС України.

Статтею 266 КАС України, зокрема частиною першою цієї статті, встановлено, що правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: 1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України; 2) законності дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 3) законності актів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 4) законності рішень Вищої ради правосуддя, ухвалених за результатами розгляду скарг на рішення її Дисциплінарних палат.

Згідно з частиною 6 статті 160 КАС України у разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.

Статтею 122 КАС України передбачено, що позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Як вбачається із позовної заяви, позивачем оскаржується Розпорядження Президента України Володимира Зеленського від 06.09.2019 року про звільнення  з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації.

При цьому, до суду позивач звернувся лише 31.01.2020 року (що підтверджується відміткою на поштовому конверті), тобто із пропуском встановленого КАС України місячного строку на звернення щодо прийняття оскарження рішення, пов`язаного із прийняттям його на публічну службу.

У позовній заяві В. Коляда із посиланням на частину 4 статті 122 КАС України, вказує, що 30 вересня 2019 року він звертався до Президента України Володимира Зеленського зі скаргою на зазначене вище Розпорядження від 06.09.2019 року та 26.11.2019 року отримав відповідь, якою, як він вважає, йому відмовлено у задоволенні скарги.

Колегія суддів з цього приводу зазначає наступне.

Відповідно до частини 4 статті 122 КАС України, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов`язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб`єкта владних повноважень.

Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб`єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб`єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб`єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб`єкта владних повноважень.

Аналіз норм наведеної вище статті дає підстави для висновку, що її норми застосовуються у разі, коли законом прямо передбачено можливість досудового врегулювання спору або визначена обов`язковість досудового порядку вирішення спору.

Разом з тим, нормами Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV не перебачено можливості досудового вирішення спору шляхом звернення голови державної адміністрації до Президента України зі скаргою на його розпорядження про звільнення цього голови.

Стосовно посилань позивача на те, що його скарга до Президента України була подана на підставі Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (далі — Закон № 393/96-ВР) колегія суддів зазначає наступне.

Статтею 1 цього Закону передбачено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 4 Закону № 393/96-ВР до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: 1) порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); 2) створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; 3) незаконно покладено на громадянина які-небудь обов`язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Таким чином, норми Закону № 393/96-ВР не поширюються на вирішення спорів з приводу проходження публічної служби.

Як вбачається із позовної заяви, предметом оскарження у даній справі є рішення Президента України про звільнення позивача з посади голови районної державної адміністрації, а тому звернення  до Президента України Володимира Зеленського зі скаргою на Розпорядження Президента України від 06.09.2019 року про звільнення з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації не може вважатися заходом досудового врегулювання спору з приводу звільнення особи з публічної служби.

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що для оскарження рішення, яке стосується звільнення громадян з публічної служби, що має місце у даному випадку, застосовується спеціальний місячний строк для звернення до суду.

Відповідно до частини першої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161   цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з частиною другою статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Позовна заява не відповідає вимогам пункту 9 частини 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки позивачем не заявлено про поновлення пропущеного строку на звернення до суду та не наведено поважності причин такого пропуску. Враховуючи вищезазначене, позовна заява підлягає залишенню без руху із встановленням строку для усунення вказаних недоліків.

Позовну заяву   В. Коляди до Президента України про визнання протиправним та скасування Розпорядження Президента від 06.09.2019 року «Про звільнення В. Коляди з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації»  залишити без руху. Встановити для усунення зазначених в цій ухвалі недоліків десятиденний строк з дня вручення цієї ухвали.

http://ukrvedomosti.com.ua

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87364040
Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.