Суд в Киеве оправдал обвиненного в растрате полмиллиарда гривен топ-менеджера ЗТМК

Апелляционная палата Высшего Антикоррупционного суда (ВАКС) 28 января оставила в силе оправдательный приговор в отношении экс-директора ЗТМК Владимира Сивака. Об этом сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, 29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу Сивака, решив, что в его действиях отсутствовал состав преступления.

Оправдательному решению запорожского суда предшествовало решение Соломенского районного суда Киева, который признал незаконными действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в этом деле.

В свою очередь в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) тогда указывали на наличие свидетельств о получении взяток судьями от подконтрольного Фирташу ООО “ЗТМК” и обещали подать апелляцию.

Напомним, 23 сентября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали директора ЗТМК Владимира Сивака по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Соломенский районный суд Киева арестовал Сивака и назначил залог 5 млн грн, который впоследствии был внесен.

Сивак возглавлял ООО ЗТМК с 2010 года до июня 2020 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления — коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине — “Крымского содового завода “, подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.

ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП “ЗТМК” за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

“Запорожский титано-магниевый комбинат” является единственным производителем губчатого титана в Европе.

2

Апеляційний суд виправдав звинуваченого в розтраті півмільярда гривень топ-менеджера Дмитра Фірташа
Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду (ВАКС) 28 січня залишила в силі виправдувальний вирок відносно екс-директора ЗТМК Володимира Сивака. Про це повідомляє прес-служба Group DF Дмитра Фірташа.
Як повідомлялося, 29 травня 2019 року Заводський суд Запорізької області виніс виправдувальний вирок у справі Сивака, вирішивши, що в його діях відсутній склад злочину.
Виправдувального рішення запорізького суду передувало рішення Солом’янського районного суду Києва, який визнав незаконними дії НАБУ про проведення обшуків і вилучення речей та документів в цій справі.
У свою чергу в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) тоді вказували на наявність свідоцтв про отримання хабарів суддями від підконтрольного Фірташу ТОВ «ЗТМК» і обіцяли подати апеляцію.
Нагадаємо, 23 вересня 2016 року співробітники Національного антикорупційного бюро затримали директора ЗТМК Володимира Сивака за підозрою в розтраті 492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited, які повинні були піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор повинна була зробити самостійно.
Солом’янський районний суд Києва заарештував Сивака і призначив заставу 5 млн грн, який згодом був внесений.
Сивак очолював ТОВ ЗТМК з 2010 року до червня 2020 року, до цього він обіймав посаду заступника голови правління — комерційного директора найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні — «Кримського содового заводу», підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа.
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено в 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) і кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка пов’язана з Дмитром Фірташем.
Остання взяла на себе зобов’язання сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, і інвестувати $ 110 млн у впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних і зарубіжних фірм.
Однак, як з’ясувало слідство, більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії і перед кредиторами, пов’язаними з DF Group. Надалі ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було направлено тільки 20 млн грн.
«Запорізький титано-магнієвий комбінат» є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.